Laserfiche WebLink
BUILDING. INSPECTOR RECORD <br />SITE.WORK DATE ID/SIG.COMMENTS OWNER BUILDER DELCAI' TION <br />I h6cb! !fliirn un'16 D.n.hy of r.riurr rhd I m dmDr 6.m lh. ( odr..1o6' l-'.ro ll$ nr rh..ail.hq r@ar (s.r 7lrrl 1 <br />tlulnd .d P.ots. Cod.): Anv ( il} or Coudv rhah (qut6 ! F$i ro ml{rucl. !hs. iDl{o\q d.nolith oi(Ft v <br />!hdu. Fi,lo ik qrum., al$ R]!G r h. {'dkd lor lNh Fm lo fiI. i ersrc{ slaldFl lhAl h. o. 3h. t lic4*d prcuain <br />ro th. provi3roB ot E (onlr.clo r I Edsd t,s (('t4ia 9, (omffiins $nhSthn 7000 of l)nEion ! na!h. B$ins ed <br />Pmr*nnr Co&) or lhd lE or C. s .rnqi rl6.Con d rh. b..u lor !h. ,lkr.n .rmplhr Ary viohnrn 6f scrhn 7011.5 by art <br />lmlic&l for ! Frn suhjcri rh. .ppliui ro a civil t.Eh y oa nor ,nor. rhe li!. hundEd &lld! (1500) <br />l. .s o$E of th. F.rEn y, or mt cmployG *ith * rs6 r, lhci $1. co,nt.Nrion, will $ rh. sort md ltE nnf,rE i! n{ <br />i dd.\d oi oltd.d tor sl.(S< 7O{,1, t}6i,1* dJ Pr.l66E ('od. Ih. (nnr-ort Li(c lr}'d€ d <!tlt ro e.\N oa <br />rh. <br />'l!rd) <br />u lI t!il&.r i,irmr€ thdFtun $ h dE trh *$* himsclf o' h@lf or th$rBh hB or hd own cmpkD 6, <br />pr.vd.d rhar such hFvtur ft mr mtdld.d or ordrd t{ sk lf. k'$6€. tlE tliklma or inlro!ffi B sU {irhm ot ra <br />oiol+kra ilE ()$E E{iltd $il hrE rh. hrddr ofFosrt rh, lr or rh. dd fr torld or mFnrt $. FstEly for lL purrrEof <br />I. s orG of rhc Fdpqry. m .rclusivcly codmiinS wirh ,i.o€d .onr&1oE ro consruci rh. ImJ.d ( s( 7(lr,1. BNtr6 <br />sn hDtosn Co.!.: Th. Co.lrxror3 l.Ear. hI <kB mt o!91! to u os n6 d I FoFd r u h. t'{ildt or inpr.\ 6 lhdd,n. <br />Dd tr h. o.'rE.r3 tor 3uch F,).(]1! *ilh r Codncio(r) h.d!.d poB6r b rhc Co r.dors Lic* lrw) <br />I o.imF un<!d sdhn <br />Ihr.: Oind <br />woe(r Rlt. ( :oir PansAJloN <br />DEOJAAIIAX <br />I ho.hy amrd undo ro6xyoltqjuryom oirh. nnfuwing dftlearioN <br />I h!!. erl will minrah a Cdr ificlr. ol( .n5r 16 s.lt lnru. tor *orkn omFn$ib., a Etrlid.d ntr by SdN. 1100 ur rh. <br />l,bor ('od., for rh. p<f6mffi. of lh. trln am trtrh <br />'h. Fnn it isu.d <br />I hivr a.d wnl f,ainhin eoda- comFBrlb. iEunk.. 6 Equr.d h Sdmn 1700 ollhr llbo, Co&. Id rh. Faollffi. of <br />$. *ot lor *hi.h fin Fmn ir isEl My wortd' 6nFsio. iEo,w. cei6 a'd Flrcy numbs a. <br />Poli.y Nudb6: €tpn6 <br />I c.nifr lhd !nrh. Ffolmmc of lh.\o.t forrhrtlni3Fnn i! nru.d I null @r mplo) my Fren in lnyd&rs <br />* c ro baor eubiar ro rh. {vrd' cooFElln llB of Cahfonir. ud,eErhd if I $ould tE orcsubj<t lolrt <br />wo 6' compqurior FovtioB olsdion 1700 of rh. t.l'or ('o<,., I tull. fdh$nh onply *nh rbr P.ovinB <br />wAR ING Fdlur ro sa m*a omFdhn .ovr+. ii unh$tuI, ud shdl shjcl 6 dplolE ro dimi..l ,Edii6 Md <br />.ivil 6n.s up ro on. hundr.d rhou$nd doll6 {1100 <br />sdio. .1074 of rl{ ll|d ( GL. inrdd arl rbrE ! <br />n,n. drtrs3d 6 pro\ .d n! rh. <br />DlClA8tIAts <br />I hcE6r,mm !nd.r pdldry of Fjun lhn I m lic6!.d unds Fo\ LlioD olChafld e (.ommdcinS wth sdnr 7Ux))otl)nNFn I <br />.l rh. Buiine lrd PrcfKioB cod.. eJ my lic.M G i. tull forc. an.fi(l <br />-" c- 4 <br />(:I)ISIAIJCIIANIIIDINCACIACI <br />t hdt, a,Irn und6 Fnahy orFjury lhn lh6. a, strrrucinn Ld'.s isft! for rlk Fft''rrun.__.. of !h. sorl i)r \hi(h rhi\ Fn, a <br />isu.n tsa loe7, ( ir c I <br />AfILIIAITLDECIAAAI]O! <br />I 6ddry.fiimund6 tdrlty of prjury on..f rh. fotn,*in* d..ldrnrn3 <br />llfrniion PgnirvAstcros Nor'a(dnn f.dnrl R.*u hr io* ( InL 40. Pd6) <br />Rcqurcd Lc 6ofNor'6( d <br />I cgliry rhsl rh. lcdsal r.rll,rions r.Sadins atBt.s rmo\al.k mr a.rli.abk ro rhs rxnjd <br />l.dii lhd I har. r.rd rhis dFpli.i' <br />orJraft6 all Sr!r.1.$. Eldi,{ ro htu <br />omario. ir.otr.( I rslr 16..mp\ *nh.ll ( nti Counlr <br />idhrn! GFeniif6 of rh,.cn! d ( ountvlo 6lq uF.llE <br />aln\ . rmrnrn.d ,rcpdv lnr iBF..r <br />G-e-t> <br />d <br />n,*-* - nr-,.n-\" <br />".-U--..,rn",,\,]F( <br />Set Backs <br />Forms/Steel/Holdowns <br />Erection Pads <br />UFER Ground <br />SLAB Floor <br />Subfloor/VenUlnsulation <br />Roof Sheathing <br />Shear Wall <br />Framinq <br />lnsulation/Energy <br />Drywall <br />Ext./lnt. Lath <br />Brown Coat <br />Masonry <br />Pool Fence <br />T-Bar <br />Handicap Req <br />Deputy Final Report <br />Engineer Final Report <br />Flood Zone Certif .,( l /l <br />}(r,"r ->'L ){h?'til.(LxT+i <br />FINAL Ot rlohi iltt,'lh(1'l) <br />Certificate of Occupancy v <br />Notes, Remarks, Etc. <br />".....e -< - t1 I <br />I I <br />I <br />I <br />I <br />I <br />I <br />I <br />I <br />I <br />I