Laserfiche WebLink
PLUMBING-INSPECTOR RECORD <br />APPROVALS DATE ID/SIG.COMMENTS <br />UNDER GROUND <br />Waste & Vent <br />Water-Under floor <br />Gas-Underfloor <br />Building Sewer <br />Area,/Storm Drain <br />lnterceptor/ Clarilier <br />TOP OUT <br />Waste & Vent <br />Water Piping <br />Gas Pipino <br />Rool Drain <br />Tub/Shower Test <br />Rough Water Heater <br />POOUSPA <br />P-trap/Drain Line <br />Main Drain/Pool Pipino <br />Pool Heater/Gas Line <br />Miscellaneous <br />Gas Service <br />Water Service <br />Lawn Sprinkler <br />Sanitary Sewer/Cap <br />Back Flow Device <br />Rough Plumbinq <br />Final Gas Test <br />Meter Release I -l ([r (\tl <br />Etc. <br />FINAL <br />()wNuR BUll_Dtn Dl]t_C,tnATION <br />I rrrtbt .nnm uflkl Fmhl or FiDD lhd I m .x.,q, ftrm rlr O, r&ion l,Enc li$ (n rh. rdbs$8 Elsin rS( lrlr I <br />Buri.c( lLl Proacr.i'n OrL, Ant(ii! or (i{dt *hi(h r{uirc\ ! Fnn !o drnrM, rlrd. nnFor.. tmlnh or ErE lny <br />ndcr!,.. prir t! ir\ isroar., al!, mqln.l !h. +tlia r{{ tu h Ffrr k, lik r qmd edcr.l rh,l h. .r {r i( lE<i rN.nr <br />r(' rhc pfl'ri(r'trr ol rlE (i'nrrrctr r l,kcnscd li* (Chllrrd 9. (innmmin8 *dh Serion 7(xI) ol Dntirn I oa rh. BulEr. ind <br />th'L\rnor (id. r {r rharlrffrh. n.r.nfl rho.lrn'nsnd !h. honr rur rhc dlk8.d d.nrri.n Any rrkiionDfSerim 70115 t't.nt <br />Nttla r nr r ttrsr \uhF1r rtE lmlrMr !,.iyrlp.Mhlrfml nrtr. rhln fi\. huft[.n Jo nh lt5fi)l <br />-1. <br />B osE of llE FFly. d iy .tr?bFr *iln qad u lt t -L onF.$dir ri! d, [t Et d 0t srEe I 'bii'rsrt d dofi.Ed 6r rl (Sd.7OL. Buri6 m.l ftbesi,d Cod.: IE Codtr.r'! LL.e Llr &d mr .9t y !o & o*Er of <br />0E FFr, iL hdi q i!FDB tlsqr.d *todc itdr *rt hi@If d lEel lh@d hit r h.. om.rphyF.. <br />pmvit rldt ci sf.oEcd!& mr lrai.daol*,rd &. -L lL lrtG. ttEt{iBitd iqtEEr i -U rttli'm Fofcii9lrh, di Oe6 Aui&. pil hE tlr hrdor ot FDtuS ar lE G dr d! d hfi r ilT6* lt! FtFr! ft. dE dF-.f <br />-1. <br />$dffi.frlI FlFiy, s.kb.iEl,n rxlin, dh lirEd@lrrxr6ro(drr,tE! llE tmF (56.,Oa,l &dF <br />.n Mri. Co<L: Tt. Cdnkeld r Lb.n.. Lw .lF. ml +ply lo D opE ot pmF ly *ho n!iB. o. it?roB lh6( <br />nn *no r,rt for *t FtrF. *irh r Co rIl(nr) lisr.n IlMd rorliconFrrd r LiEG Lr*). <br />I rr.krnlr u'kk' S.1r <br />DrL:,__ ____ O'!t__rt'orrra\irrMto.F{rlori <br />DECIAIAIIO! <br />I h.r.lr, .rm u,rld Frty of F,lry oE of l,r lolr,,ha rk Lnii,B: <br />-l <br />h.E {d will midtin. C.nifr.L.f Consl lo ScFln'e ac rE to .69.6.in ! Fovi.lal lo bt Serir !7O olllt <br />t:t'd Cn<!. rd iE p.rfnlllN ol tlt mrt ln *hth lh Fni i! isrEd. <br />_l h.E.'d *ltl nnr.in rqt6 oitEtruk n i.rlllte. a Eqlnld by Serirn ltu olrlE t hor C.d.. lor dE F ffi of <br />llrN ffid rn Flay B.*.t e <br />JJ <br />-l <br />G.nily thd h dr Frlffi of rli ?dl 6. *iih ft ir Fnn b n$64 I rn U Er.npby.ry Fsn h dy md <br />$ .r ro b.@c sl*rr ro rE wt6 @nFlrior h$ of C.lilh.tri !n .ar rnr I rnrB te.6 oli.t !o dr <br />ert6' onT.nrrim pmvili@ of SGrir l7{D of 0E Lrh.. C.nc I nil frnhwth onpl, l.h ub. Fot&ia..t <br />W^lNtllc: Fiitur l. sG wt n .mFru.rbi NErs. i. uLr'n,L .rd .h.ll sbi!| d orylold' !o atltd &{t rrd <br />.id nEr !F lo G hrdr.d rhou d itolljr (llm.m), h .ddair ro rlr o{ .f mnl.n.rion. d.m,.. sYYlfnfrlfi#,-A l--rDldfn'rr <br />I Hy rmin !n&i Ftuh, or Frry ll'!l I m licnci !n&r Fsvirirn of Cl[pls 9 ($llmBini *n[ S4.ri{ 70(I,) .t Divlri.n I <br />ot llE Bu.imn.!n PElbsbB Co&.,n ny li6. ! i. tull aoN &d.rf<r <br />'Y1*l*-"*..f 46\av.,.*,.." J ?e l^*r1 <br />!l\:t-8t_!_llt\lJllt!)!i_11-it-lL\ <br />I h.E5, rfrm undcr ltdhy otFrtrry dll ll4 ir. on{ruibi t dillt.rcy ao.llt F.lm of llt wi t rlttlhitFni a <br />iirid (Se. 1097. Civ. C.l <br />, at rllcr|ta ]rPl.r {t Tto <br />I Hy.rfr rn r F.ly of Fiury d of tlr tolhrlnt dccLflhnt: <br />D.mlinn &rnnl^6.ror tlorin .riI tu nl t FLlin (Tilk &. Ptri6) <br />-R.rEiEn <br />kid ol ltdlfi..lb'i <br />-l <br /><qrir, ir dE &d Garrl.lia e!.rdi.t ltBrd t.mEI G nx qlpli.bL lo ihi For(l <br />Y--1 <br />ff0s$EY^Lffi:ffi:il:#/'rNr. I ll /tutt <br />DitrIEL'tr.89It. <br />Fill Line/Back Flow <br />Notes, Remarks, <br />t? n7