Laserfiche WebLink
PLUMBING.INSPECTOR RECORD <br />APPROVALS DATE ID/SIG.COMMENTS OWNN AUILOSB DALCAIATTON <br />I lEcrry .lrm ui.lt Folry of Fiury rna I r .md iw dr (b'fi.,.r' liw l,w 6r th. lo[oli'! Es ls...r0]15 <br />aBi6r !n Prc&rii. Cod.)r 46, Ci, d Cdrr, ini:ll EqltB . Fri ro oixlEt !rd. i'q.ov.. &DEt o tqt e, <br />lrtrErE Firrolr ilffi. rto E(tliB dr fplhtl fn fih F lo nL. rirr.d r{.rEr fitrqlltiliend Frrzi <br />ro rlE Flviin ol dr Cdrrlld! Lirtrld L, (Clldd 9, Comrina -hlr Sddn ?@ df Dviiih I or 0r l6iEB ad <br />Pnlbrbd Cod.) d ur lt d tlE It.&.t, fiailioridrl dr ltcL d dr.lb,Ed c&niin tuy vi,LrL. olseiir roll.t hy &y <br />.lplhd ror . Fnn obF.ir th. .@li.i lo . civil Ffllr, ol 'bl m lh.r fiE nJflnd &lL,! (l5d,). <br />-1. <br />B o,ff orth. FUFny. q 6y c.ploF:,ih *.tr. r $.i hl olp.Brin si[.b tlttu t drd dt tr,trG a lDl <br />inLi.Ld dofi.rdfdrl(Sd.ro,t4.BuiE.,'dfbtsi,nrC.d.:TltCo r-ld i Lifr Llr &r..,Dl.CIl, ro6 o'Eol <br />rlE Fbfaty dD h{!dr o. lqFB EElr !n wh ilEr rxt srt hi@lror ls-ll tr fiFu8i hir r hd om.rpt'Fi. <br />prcvi.k rhr uch ntvmltmdr d rn lfldd.d d.ltnd lor El. l( tnsE rl! tDlldiry r ir$roccm h ild wthh oE )EolonpLlin tlE Owffi Bulltr will h.tE 0E hrd.r olFovnB dn h. or dE dil ml hiild m IrFDt 0E FlFry tr rlE l toi. of <br />, J 1,4- <br />W4* a ,* s"pn . o .kh,riEly o|c(h! qhn &rt d onEr6 l(, 6nsr,Gr llt rDit (se. Tlra/r. lEtrg <br />'/ in htft*.'Co4 Tt Codrlor'r Lisr t w doe. rn +?lyro xd6 of ImFt, tlD hlldr d idfi8 tlE6.. <br />rn *ho .qr'*! ln rtlt tbirr! *ah. Colrnlrnr lhrn d |!.rrr ro E C.m-tdt ],bG trr,. <br />I h.rctiy rli!( !.rtr Fdhy of Fri,rr oE ol rlt foll' <br />-ln <br />{ nl r ill ruir(0i" n (tnrfrnr. ol Concd n' Sclf lniur. l'tr r Ls!urxnsri,n.s\ I,(i'd.dn,hys(rtr$ lr(t,orrh. <br />l,tior ( d.. tu <br />'h. lrrritr nun-c ol rti sod lor snrh rrE ncrNr n nru <br />rh \orl l,r trhf,h rl,^ ratrnr ,\ tr{'r,l Nlr(o,kr,.'(onrtrn\xrtrnrnn.trtr.1,trrkr,rlF)lrrnun'lirtr,. <br />iA:;:,in dr FrffrN ot rlr rsl fB *hih dln rEmi n ir{rn. I rilll D' 6pr,y ry F$ in ry lMFr <br />$i,.d b th. frrr6 onrtubn bB of ciiftmi .,n {c th. il I thrld hcoE olirl lo llE <br />$116 6trtE dir Flyilim o(S.<rbn lrm ol th. t h, C.i..I fill. l(rlE'nh o.r?lr iii rt t FDvirioB <br /><:#i;r;;'5""iiwfu 8".*.: <br />I ffi, rIfirm urkr FBly of F!ry drr I E li€tr d 6.k Foril, olGprd 9 (ffiint ?ih Sdb. TdDl of Dlviib. 3 <br />or iE BurtB r.d PDtnir Co4. -d ry liff i b toll ,lE .n.ft.l. <br />r !r Nlnbc <br />calstratl(Ilila.rlidlJldlilti[Nll <br />I h.Et'y dTr urld Fsiry IFrru.ylhnl rhr. i\ r !.n(rudinr Lftlng .trNy tu rh. Fflrlmm. ol rh. f,lrl tn uhahrhi.Fmt k <br />h{Ed rsd. l(r)7.C. (, <br />Alg.lgltllllutarlrJu <br />I H,, ifi !nlc. tm!, of Fiurt w ol llE roltt$ir! .LtlJtl hN' <br />D.mlnhn P.rmi'iArlE lor t{rifr.li'. F.d.f,l R.luhti!.r (lilL {l. Frn6r <br />-R.qoind <br />L.lls of tldtrstm <br />-l <br />.tllly llrl {. fcd.nl Etlhlt N E!.dilr8 !6.rlm tutrl .E tur q''li.bk t. lnar FDitl <br />-J <br />(d ily rhd I Mh n.d rhn lpdi.rhn rn d. ltc rr ,$E inlo,rii,n i. (ffi. I .!r ro 6rt'ry rnh .l Chy rn Cou.r, <br />dnirM .tn S!.'c Us ELt i,t ro hlldl.g .onrMio( .,i hd.h, olLrt EF.-ri.liB olthii Cily.!n Colln,lo.ilE uF. rlE <br />J"inr rr tr(ulf,ol\lrr n' trrr\rr,i <br />\ApDli.anl o. &.nl sErl <br />Pcmll6 rMrrrlnl,Etn,*g X*.., er,/sy'*ro <br />UNDEB GROUND <br />Wasle & Vent <br />Water-Under floor <br />Gas-Underfloor <br />Building Sewer <br />Area,/Storm Drain <br />lqterceptQr/ Chrif ier t I nOll5 1C6l- ( rd){t/*#f/rtu pmlb dMw <br />TOP OUT . ,l <br />Waste & Vent <br />Water Piping <br />Gas Piping <br />Rool Drain <br />Tub/Shower Test <br />Bough Water Heater <br />POOL/SPA <br />P-trap/Drain Line <br />Main Drain/Pool Pipinq <br />Fill Line/Back Flow <br />Pool Heater/Gas Line <br />Miscellaneous t,t It Ai <br />Gas Service tol'hruM UMIM Kry <br />Water Service I I <br />Lawn Sprinkler <br />Sanitary Sewer/Cap <br />Rough Plumbing <br />Final Gas Test <br />Meler Release tl ,t) <br />FINAL (4fioru ka/e{t a.ql <br />/Notes <br />t n&ir Addrar: <br />Back Flow Device <br />Remarks, Etc.