Laserfiche WebLink
APPROVALS DATE ID/SIG.COMMENTS <br />Site-Work <br />Underground <br />Pole Bases <br />Light Standards <br />Spas, Pool, Founlains <br />Signs (monument) <br />Life Safety /Low Voltage <br />Fire Alarm / Dampers <br />Communicalions Cable <br />Building <br />Under Slab / Floor <br />Bonding / Grounding / UFER <br />Transformers <br />Torqueing <br />Sub-Panels <br />Air Conditioners <br />Roof Top Equipment <br />Factory Wired Unit <br />Walls (Conduit) <br />Walls (Rouoh) <br />Ceilings (Hard & Soffit Rough <br />Ceilings (T-Bar Rough) <br />Meter Release <br />Rough ?-zetg &<ZD <br />Service Meter I I i li tt . r/) <br />FINAL Itwllitl 'rw <br />Notes, Remarks, Etc It <br />ELECTRICAL-INSPECTOR RECORD <br />O1lNEN BUILDER DELCARATION <br />I h.d! rllm u.dd Fdy of Fjury lh, I h ddF 6om llt coffi6- tt@ L.tr fr'r llt lollorinS l6)n,ls< 70! I J .Buind .td Profdio. Cod.): Aiy ciry o. coud, which Equn6 . Fni lo snr|ruc1, tllc, imFove &nolLh d tD.n My <br />snrrE- Fitr ro ir! i.@.. iL. r.qund llE Tplicul foi sch Fnn lo filc r 3En d rdoEl lh, lE or slE i! lkd!.d p,rn i : <br />ro rlE Fo\ilhB of rlE Corl.-td-3 LtqE d lr* (OqF. 9. Coffiits *nh s(rio. 70m oa Dirition I of lh. &ri6 Dd <br />Protdiotu Cod.) tr rhr h. or ih. B .xop{ lnd.from dd ifi. hsir aor ltr dl.s.d .xoFion An, violdionofs..lionT0ll5 by.., <br />l9pl'(.rt lor . DGni ebjcs lh. splic$l lo . civil F hrotd mErhd fi\. h!n.t.d &lls (J5001 <br />l, I o{c of lh. FoFny, o! my.mptorG *nh $ts6 s lh( $k omtdslion, silldo llE uort,xl rlE ird@ n ft <br />indrdal d ofta.d fo. $k (Sa ?04.1. BdiB od I'roGsliB (-od.: 1fu Corrrudois l t.e l.* &E nol Qlv lo D ouc of <br />rh.F)rEty urnhliLidiryhtg Ee. !n *tr &E sh *r'I hin*lf or lE-lf or rkourfi hn mls o*n nr{,hr6. <br />prolid<l lhrr luch inFovaffic e mr iddd.d or ofirld fin !k ll ho\'68,lhc triBnB or nqm\tffi B eld wihin oN )@ <br />orstrpLrbr rlE O*c a{iEd $ ill h.!. llt hds! of Fotif,s $. r. o. tE dd d hild or i,Vov. 6. FFt, ,q rlE F F* ol <br />L d osG of rlE F.t6r. m.kluriv.ly codrrlins s ilh licortd $ddoR to (otrrruci <br />'lE <br />ltojc.l {sd 7o'l't, e6iEs <br />!d ltotsin ( od. Th. Codr-ror3 l-i..E L.$ d6 mr .ppl! ro d otr.s of FoFnt $h. hril& ff ihFo\6 'hnFnrnd *ho colnnd! for $.h Fot(3 *'nh. Co.nr*o(3) lad!.d NBd io rh.Codr.ctois l,i(!g lrs) <br />I m .\mI{ und.r I(r ion <br />Drrt ()n..r <br />troRxr l{\ii (rttPfts,\ I toroKLt&lllal <br />I hd.hv dfir r trnds p$ahr_ot|El l otrc of lhc fin[\lnts (l('.lff.r i(!rs: <br />I hA. id $ill minr.in . Cqlifu.l. of Co6al lo Scll l6uc ld *o.ld omFct ion. 6 FotiLd f.t bt S<rbn 17oo olllE <br />Iltlr Cod., lor rhc Ffomm.. oalh. *s for which lh. p6mil i! isu.d <br />lha\. a.d \'llmaif.m ro (.' comp.n5atr)n '6!r.n... rs r.qtrtr.{ l\ S(rF. r1(rr ofrh. l at$r (i'&. lo, rh. Pc <br />,h. \r'r f"\\hhh rh'( rsntr 'r 'studl v\ \ rldi i nFnq'^n 'n!trr1c.rn mJp lc) n ,nlq r. <br />,."_Ad,k G"^? tl.=;?a--.- t-<raat <br />"_,,,1,,* - /76g1eo -2p(g ,..,,.. \--o( - z €2.> <br />I cdiryrh.r in th. Fto@... oarh. "ork ror $hkh rhir Frnil ir i3su.d, I lhall not mPloy.ny Fkn i. r.y mmffi <br />$ s ro tE$m iubjGt ro lh. *nr6' cohpisdio. h*. of c.lifomi.. md .sr lhd if I slbuld h<om. obj.rl io llE <br />$vtd mnp.MhnFlriii,Bof S..inn !7m6lrlE bn co&,I Jdl r(mh{nh(n!)r-v*nh br FllitioB <br />\IARNING ljiilur. (, Kur. \10116 co'npqNtrn co\-u.l.{ 611. rd sh.ll $bj..r e o,9hyE to rimh.l FlhB ed <br />.nil nn6 up ro om hu.{H ltoBad doll6 {llm.OJq .dlih. ro rh. co! ot co.rp.Mion. d!rs6 s Fo\it.d fnr rh. <br />Vv', <br />DfI'LAAATION <br />I hdlt -e drm u.dd Frht of Fjurr lhn I d liGB.d unrlr Ft\ iri.. of ( tuFla 9 (smffi'ns $ih S.dbn TurO) of Drib. r <br />of rfi. Buird Md Pml6st'd ( od.. dxl ny licae i! in tull forcc ard .lY<l <br />D'-,,-22rra-e= zz; 3 <br />1,,.,1 <br />carira!(uall.ElDl&clcEt(} <br />I ,iBr* .frn un&r Fn l) or Fru'a tht lha. . . codMir. Lndins !*tr) tor rh. Ffm. of llE rdl fo, $tih rhar Fmi it <br />ducd (s6 1097. civ c) <br />lF&'eNhc <br />Arru(A fpEclJSAlla! <br />I hodry ,,ftf, und.r polh y oa Fjory on. of lhc follo$'in8 {k(lqd nr!: <br />D.mlhbn PmiG'Attidd Ndificdio. F.ddrl R.goldi,N (TnE {0. Ptn6) <br />R.qut.! Lct6 orNori6.arhn <br />I cdt i0 rhi rh. Ld.ml rqrllllioE rcrsdins dtBlor rmr,l tr. nor {t'lk.bk lo rhi! For.lr <br />lc61it tht I h6.rodlha <br />'tion <br />!n rd. rhr rlE .to\. i.,o I qIE ro onPl) *ilt ,ll ( nt .{i (-ou.ty <br />odi N6odsld. L.$rr..odtudio^ rn ha.6! lurhona r.F6dd n 6 of ihir Cn, $d <br />aho\. nmltun.d prop.ny fu z'/zt <br />tlaply( <br />S(rn,n rtr76 urrh. L.htr Cod.. irx6.r,.rr,'fu Ce?