Laserfiche WebLink
BUILDING- INSPECTOR RECORD <br />COMMENTSDATEIDISIG: <br />Set Backs <br />Forms/Steel/Holdowns <br />Erection Pads <br />UFER Ground <br />SLAB Floor <br />Subf loor/VenUlnsulation <br />Roof Sheathin <br />Shear Wall <br />Framin <br />lnsulation/Ene <- <br />all t? <br />lnt. Lath -f-r1 e<2 <br />rown Coat <br />Mason <br />Pool Fence <br />T-Bar <br />Final Re rtDeut <br />rtEnineer Final Re <br />Flood Zone Certif <br />FINAL <br />Certificate of Occu an <br />Notes, Remarks, Etc. <br />r)r\ \t.R lll lt tD R rrr r ( \R\Il()\ <br />t h@by lrm undd p. ty olFiury lh. I d odF noh rlt Cotudot LicGe llv for lh. 10110*69 llFn rsa mlr r <br />Buri.63 arl ftofdion Co&l Anv Cnv ot Cormt *hah ..qut6 . Fmir lo conntucr' tl6. itp,o'.. da'orint i' 'qtt or' <br />nrudw. Fnr ro io in!tre llo Eqr]t6 tlE @lk6l (rt uch Fnn to fiL s tis.cd nd66l lh, lE or JE i! ltnsd F qn' <br />ro rh. Fo;ilbB or dE cb m.rr l,td!.d t s (ch.pls g. CodmsinB wnh S..iion 70oo oa DiYiri)n ! o, rlF BBi.d sd' <br />Pma66d Cod.) d rha lEm3lt ii 6dpr dE nom!dlt h6ti3 aor !h. rll.scd cidFio. Anvrnrhionolscdiotr7011tt!Dt <br />q,pltor aor r pann shj<r. rh. .!pli..nl lo 6 dril p.Mhy ol nor mtc lh!. fiv. hund.d &lla (t50O) <br />L c ouE of rh. FbFry. ( my.oplo)B wirh N!86 s lhor $1. comFsrNn, {ill do ilE $sr rn tE iul6 B mr <br />incrLd (or6.d fo; eL (Sd 704,r, BNi.6 ed Prcreiod ('od. TIE ( olna1d-i t.i.r l^ dG d rtlv lo & otrc ol <br />rlE FFry f,h hil& or inpr.!6 rlEon. nd who &€ st slt hi6*lf or h.elf or ltn'ush hir n hd o*! ..rpLr6. <br />p.o,ii.d thlr .,.h inr,!r6E nr e ml -n6i.d d.tu tu st. l[ h!\6E rlE hrisig iqFrqE!'l it$ld whhinon. vs <br />;f cotrpl.ri@ {E os 6 hritls qi! lr\. rlE hnla of Imlts rhd rE ar {F dil d hlild or inFort th. FFry for lh. F,Fr of <br />L B oqE.trL Fop.nt. D aclsir.l, codtriinl \ ilh trcoe!.tdrlcloB lo Ndtud rlE FoF (sc 7or{ &ti6 <br />.a mtsa. coa. tri cnnrtlor'. LicmE t*r dod nol rfi,ly u tn osnq ofp.oFn, $ho b{ild! ot inPnd lnd6( <br />..d $ho onrtul'for such F!j.d! snh ! CoiBionr lkd*d r{Bdr ioth.Colntrl('t Li.e Ltr). <br />I $,cr.tr,t)r trnJn S(fotr <br />D.t. ()rn6 <br />\r.oRxFqs' ( ()ntPENsaTl(}N <br />DD{:I68A A! <br />I h(.by rmrm undd FMlly ol pdJUry o.. of rh. folloqins &(lmtir6 <br />Ihav.md*1rlmi lin ! ( .nif.tr. of (-oMr h lilalBur. tu $ Mta conFMhn. s Foridsi nY b! Salion l7m of rh' <br />Lhir ( o&. nn rh. Ffomm. of lb. solt for $nth lh. F ir6 ireu?n <br />I h!\. rnd $ ill ruidlin r.rld mnlErsl io. iBurtnc.. s trlun.d I}L sdr ion l?Lx) of lh. Lthtr ('od.. for lh' F6l1rmc' or <br />rh. trnrl fn tr hkh r hir tm( B i.!x.d Mt work6 comroMioi inrur.N. .rir drl Flt) numh.r r. <br />7LL . (ur InSy "-c' -leUtrbo-?O.y <br />d-21 <br />S -01-zo<o <br />I (di6 !n{ rlh.Fromtr.of !h.uorl for*hahrhitFmil BL{u.d.l thallnor dt'lo!antIEd'n ina^thannd <br />s 6 ro ti.6'ft 3ut!d ro rlE trorld onFNdnrn htrr of Cllin)mii. .nd lgc rhn if t sh.nld tKore ohj.{ ro llr <br />tr od6' $nFsrhn t'$iiiotu ol s.<rion l?()o ot lhc I ihor ( od.. I sh.ll- tonh$ h .omrl' \ nh lhoi p irh6 <br />waRNrNc i.ilu'c k, Bq. *ort6 .ompseiJ..orms. ir unls\rul a sn llsuti.it o nphls n' dmiEl Fsh6 "xloil fin6 ur l(, on. hundr.J rhousd dolls (ll(m.mo), in aldilx,n ro in cor oa.omtEslio.. d,Da*6 s Proid'd rorth' <br />u <br />I hd.-try .Irm u.d6 pqdry oaFj!ry lhd I m licaEcl Mdd F* n;n of (14,16 9 (onffiin* \u'rh s..riln <br />'(x$) <br />ol Diririon l <br />or rh. t}l!l.6.d Prel<ioN ( od.. {d my ltcn$ B <br />'n <br />tull forc. md clf6t L/3 <br />I h6.hy .mm undlr Fn!t, of pqjur- rhd rh-t i! . sldrucint bdin8 .*dv lor rh. FanrflMcc 'f rh' *o* fitr *hi'h lhs Fmil i! <br />$tr.,1(s6 1097. cn ( ) <br />APPL!('ANI' DI(It \RATION <br />I noiry .rm und.. Fn.h v or Fjuq ok of rh. nnhr ins d( hrarhnr <br />I).mohion P@ns-Ash.snx Nonn.ii.. li.,.ld!l i.suhrioN ( I nl. a0. ftrn.) <br />t.qur.d ldd of Nol 'licarsn <br />I (61ify lhd rh. r.dc.l r.*ul.lioB r.std'ns .rh.stur rm\ al r. ton qrlttbL r. rht pmFr <br />1..11,1\ rhir I hr\r r. trl rl,'r i irn rn rir.rhlr rh. ar.\. infonErln 6.on.cl I tSrcro.onplv${h ill( irr_an'l(otlll} <br />iuins conrrucr ion. ttl h<.nv aulh.rn. r.F66 ntiv6 o f rhi3 (-ir ) and ( ou.rr ro crils ulhn rrtordimn(6,nd sr{. l,us ,.!.liry t <br />ah\. n6lxr.d FoFnr for ry'^rlpricr l Dr \rs l Sittrnl <br />0rr 1,,t4 =/2 t/rq <br />SITE.WORK <br />::v%iru -11 <br />.fl'|"i"Yfr{1n Tq61rr <br />- t,1l H -atAlr' -2,-/Ft 'l .' [) <br />t <br />/\ 9r\ lO-Ct.-a <br />€rJ-'l I <br />/^ 2'1- lcl )ke\ <br />HandicaD Req. <br />tlll4llu){,lwn.a-