Laserfiche WebLink
PLUMBING.INSPECTOR RECORD <br />APPROVALS DATE ID/SIG.COMMENTS <br />UNDER GROUND <br />Waste & Vent &-/1./1 <br />Water-Under floor <br />Gas-Underfloor <br />Building Sewer <br />Area/Storm Drain <br />lnterceptor/ Clarifier <br />TOP OUT /), <br />Waste & Vent r-11'/1 <br />Water Piping r-n-t\ <br />Gas Piping <br />Roof Drain <br />Tub/Shower Test <br />Rough Water Heater <br />POOUSPA <br />P-trap/Drain Line <br />Main Drain/Pool Pipinq <br />Fill Line/Back Flow <br />Pool Heater/Gas Line <br />Miscellaneous <br />Gas Service <br />Water Service <br />Lawn Sprinkler <br />Sanitary Sewer/Cap <br />Rough Plumbing r- 11-l't 1 <br />Final Gas Test <br />FINAL 1-:n-11 9r wlu <br />Notes, Remarks Etc. <br />OWItf I'UILDET DELCAT TION <br />I fidE , .rm ur&r Fory ol Fi,y rhr I h *nt{ im rL Corrnd lk.@ Lrw tr llE tolloen8 la$n {s< 70J1, <br />AuriE an Pmftnhn C.i.)r Any C y sr Coudy which Equr6 . Fn r. sl.nf,! .hd. lritoE .Lrmlin or rFr ny <br />ntudw, Fir to . e.E .t ,t$rrn dr !l'l..,r &, trh Fmi lo fik . r'rnd nrdid llr h. or tE it li(Gn ,luturr <br />io dr FrwnN of dr Co,rBtd! Lient d Lrs (Ch.fl.r 9. Comi.8 vnh S.crhn ?000 of Divi.{n I of rlt DN',B .td <br />Pmt shnr Cod.) or rh.r h. .h ir d.rBr rh.r.fhD.!n rE b..r tu rlr.lLr.d ddill.n At'rvnb.nofs.dDnro!15by6, <br />.mlEd 6r. Fmn obj.dr rlE slErr l. ! d'il FElyol , mE lhe iiv. lEn lttd &lbr (l5ml <br />-1. <br />s ffi olrh F!r6rr. d ny.n+loF€ *rh nt6 - tlEr nk onr.drbl\ liu dJ dr s(t rn dE rnnw ir ml <br />!|oi.d doH t|rolc(Sd 70,14, Burim Md Pmfsoru Cdg In Conn.rdt LrlG 1,,&.. 'El i'pryto -ffiolrlr F Fiy wln hilt d lprnB rlElx! .n rb &6 rrdr rtud hrelf or lE-lf or rLorSn hn r ltr dm .iFht!6. <br />t,nvit d rh.r ch lqrncEir G br !rs!&d ro,E rd tr rl l[ lbw6r. dE trildlr r in9roEEr i -ld *rt- m ]d <br />of(,rTkrsr\ r,E (,*E Butld r lrr {E hdo ofFDvrt di rE r l.r di, d hrld d larsE dr Flr.ry 6. rlE FrF.ot <br />_1. . ffi of rl. F pdry. 6 Ghriwly dr-rlB wirh lic.nr.d c.dft1on l. o,drruci rlE Erirr (se. ?qa. SulE <br />.,n hoEim Co& Tt. Conr.&roar Lic.e 1., &6 .t .rrly ro r d*F nf F$Fny rln hoiE! n inrrcG ilrr6,! <br />.nd ,tb @lr.dr t, uh FDF| wirh r c n(srl(rtr\.(lt)u'r nr r, rl'. t,tri,tr.ntr 1l kcn! l.NI <br />I h.r.h! rllinn tr (l.r |tu r!!l t!r4!r)... !l rlE,nliN n!,ldl tr [,{1 <br />-t <br />luEri will flnuin. CdrifEdi of CoE toSdtl@Rtuwrd @6Faio(t Fovtd.d trtrySclhtrl7ooofir <br />L.lu Cod.. t tlE Fftrr'E. onh. re.t tu rlEt! E pa i hxd <br />-lllEnilwrtlmr rin srrld cmrE-bn r',nr.. - EquiEd bySalih rTm ot0t t hflCod..6rlkF&,1r.eof <br />dr wt 6. rh.h lnk Fmi ir s).{ Mywolta 6rpadion rmlm. dlF ard Flrydnt r R: <br />Polr, Nunb.: lrtiid <br />_l d!&rlu i. fi. Ftlrlrc ofrlrh i,, shth rhirFmir i. i.rk( I rtEll mt.mohysy n nn D.ny @.8 <br />h a ro h@d lbrd ln rlE mrt.rJ otrFd-J. LB ofc.nt'mi( .'d r{it rhd rf I J$U b@r xhF bllt <br />k,td @.Fdir FvaiE of S-r.n ltoo of rlr Lhd C.&.I iill lbnhsirh6,rtlyv'lhllnrDFvirh .. <br />.Ml fiK uI' ro oE htr.dEd llsuxnd <br />S(rrn !076 ol th. I-.lhr Cdl.. rtrd <br />!dd(n'. i(, <br />'h. <br />stt nf sn{EMtioG drm*d i3 <br />7->1al <br />- <br />T <br />I hdrt, rtr@ uin Frhy ofFi!, dr IIECIASAIP! <br />oirkr rr\{.n olch+16 e lstnrmins <br />or rlE Bu.rm ltd Pn'f.arhm C.d., Bt nry lt.nE ! in tull for. !d .ltdr <br />colllalcru tllullilcElg <br />I h.Ehy .,IEn und.r FDty of Fnry ilri rlEr 6 . @liMm lm&t .!cy i{ llE Ftnffi of r& wt 6r shah lhlr llnn i <br />r.Ed (se ,09r. civ. c.) <br />trrnd r N.ft <br />- <br />I dily rn rlr tu r.l EllhriE nsld|l{ -lEic l!m$l e br q'ol.rlL lo lhn FtrF <br />n.(.ci I 4rr ro m'iCly rIh Nll C r ord C.unlv <br />,tfrhrC y nnd (.udvlo mr6 UFB rtE <br />7 <br />}:g{ilI <br />I <br />\If?*t <br />Back Flow Device A. <br />Meter Release <br />,:lYYrY- <br />AIIIJSAITIECTJAAIIO! <br />I H, rftm un&r FMhy of p.r|ny m .f r nllrhs &ch.air <br />D.mli.. P.ldlatLrd ttrif'€ti{ }-.d.nl R.tu.ritu fl'nb ,(l. P'ntl) <br />-R.{lird <br />L6l6of rhituio <br />>41/ u1