Laserfiche WebLink
ELECTRICAL-INSPECTOR RECORD <br />APPROVALS DATE ID/SIG.OITNOR ATIILOF-R I'ETI'ARATION <br />I h6.q lmm !.d6 Frlry oi p.rJury thrl I m .rcfl{, fion rh. Contmdor' l-ic6r liw lor lh. tollo*sg t@n (SG 70ll 5 <br />Bunn6J ad Profalir Cod., Any ( ny or cordt $hkh r.qun6 . FEi 16 otrrd, ,Ia. irproE &rFlth or r.Fir ot. <br />irucrui Fnr ro i! iqm., .k E+rB th. qpltdl ao. such Fnil lo 6k. r'rn d n.loal lhd lt or d. ir li.dkd puNd <br />ro rhc Fu nioE ol rlE Corl,*ror't Liccru.d Lr$ t(-hat'16 a. Comnmcin8 srlh sa rion 70()(l ot lrirnion ! ot lh. BunN Ed <br />ProfNioB (td.l ot rhrr h. or !h. B.r.npt rhd.iion trd llE b..! lor th. tltcr.d .rnFio. Ant tnlllFnofs..ri.n 7011t t!.n! <br />apDncaor aor . Fnn !ub<8 ih. .!pli(ei ro r ci! it FDh\ ol mr m( rhn fi\. hu.&.d 6ll$ (1500) <br />I.so$n6oflh.FoIEly,ornydplorc{nh}.866rh.n$k$mlx6nFn-triu&r(E*cltnrlEruiEaen <br />n{drjqj nffn.<l ad nl (Sc 7(x4. A6iB d Pr.fsh$ ( od. Tn. Codrd.r! l-t.M l,w &B ml ,qDly ro M owF of <br />th. r!!rErl- *b tril& or rvovd lhdotr .nd *h. &6 lrh *.rl hin!.lf or n6r.lr or thmush hir or ha otrn ml'hts- <br />pro\d.d rh.! lurh ml'.\ffirr.mr i dldol ofidEj &r r]. lt bnG!, th. hlil'rn! n inv..\sFr irld srhi. @ E <br />oacon+lri{ Eo{E 8{iud *illh.E rh.lnftl, ofF!\ ins lhd ltor . dil mr tlilt o, nnFor. fi. FsIEly tu, rh. i{tlnFor <br />l,6ork ofrh. Ford!. m.(lurirclr_ conrr.clitrg uirh I'cds.tj .dit.rhu to c.tr(nrl llE Fu(t (sc 7lx.l, Btnind <br />and lNfcsln( odr 11. ( onlrrdo.3 l.tdr t..r rLE ftr.mlJ ro e.tr.6 ofroF.n! r'ts ttu'ldsor imrro\6rfiF6n- <br />r.d $h. edd. f...wt p.aj.ds sith. ColnElo(r) ltakl plBd n, rh.Codr.do Ltms lrw) <br />I m.r.mpt un&r Sdton <br />D.r. (rrn.r <br />\l1rRA t t.s' aonlPfNsA rIoN <br />DE(I -8trrIAX <br />I hcr6t rmnnuid6 F.rh)ftpsnr!.n.ofrh.aollN'qr&rt .!r\6 <br />I hlvc tud sill minr.i. r ( difi.rr. of (-oBd t' S.l,.lB!r. ror $ dikn' .omFrdion, s F{viLd tor r,v s6rio. r7ID of lh. <br />Iitr ( cL. fq rh. rErf(fu..f rh. (.rl f6r $tah rh. rEni i! ts.'l <br />I hav. rnd e ill m.inuin *ort6 comrfr.lFn iBurtf ., 8 Equi,.d b S.(l ion 170( ot rh. bno. (-od.. f.r llr Flolrm or <br />rh. $ut f( shth lht Fhn is is.d My *std oryElnion inse. tris !d rnltr.umtn u.: <br />(an{ A t, J <br />**.,".,* VJ P S5g'lL e38 ,,,,- 1qlotf $ <br />I ccnin thi in rhc Ffirmm. ofrh. {o* tu shich rhis r.rm( 6 iilrdl. I rhall nol mrloy.n} pdr. r. a.! mend <br />$ s kt t oft rubld ni th. $ort (mp.$nron hnr or ( lhfomr t d +c lhd ir I rlsrld b..om qti.d to llE <br />\0116.omFMirnFo\irioBofS.(ion!7(x)orrh.LtdCdlt.ItlBll.ionh\ilhsmlly{irhrh.sproviriont <br />I{AIININC f.ilurc ro ww sor[6 cdmp.rudhn Rrd.3. it u.h\tu1. tnd rhnl !!t!d M onphF lo oinitul FMli6 an <br />.nil fi.d up to oE hund.d thou$d .tllB {tloo,ll(D). in dddnir lo rlt.o! of conp.Ntion, &"us6 a prolit.d fot th. <br />S.cr(,n 1076 otrh.lrhtrCnl., inrddl d.lloma-i ad <br />,,.,., llzf t r) <br />I h.r-+ llfm u.dd FEllv o t Fju,_ lhrl t m li.EEd u.dn pmviti.n of (-hqrd 9 lcommtuinr vnh sdion 7000) of D! nhn I <br />ot rhc BtrsiB Md Phfdioc cod.. .d my licaE n i. tull to@ &d.lYd <br />r i..tu.(.ras c.'lo. <br />Dr'r 'tlzl to,F 15h c. <br />5rq(1 <br />llr^Ji"5 A <br />CAdiIBUCIIAji"LEIOIILG.ACEIII <br />I hd.ht rmrm !*ld FElt of ,cjury lhd lhgc i! r .onitud ion LndinB lstrv for th. pdfollffi. of th€ *otk tor *hth lhir lErtrir i! <br />r*u.d (s( 109?, cie c) <br />ATIIICA.U:LDECIIBAITO! <br />I hdley dllm uidd Fnahv of prjury oru of I h. tolloq i.s d<hririon!: <br />Dqnohion Pddn$Art to! N.ri6cdion Fddd ReuLl ion! {T'rl. .lo. Pd6l <br />R.quncd rild olN.ri6.di'n <br />I cdiar rhd rlE r.d<r, r.suLriiN r+nni.s stEst\rdnorrla. n.r dtPli.&bl.torhis Prcrd <br />I .d! ili rhd I he. .ar' rhb .tdtrior rn (d. rhrl lh< ttnr. infolM i'n i! cotr.d I tst lo Fnl'll! qnh lll Cny tnd Couhry <br />ordi@(6.d sbr. trN Eldhs !o lilildinr cdtrntucthn. pd ha.8.urhorie rcpr6. alv6oiihn('h,dd Counly lo dls uF.tlE <br />abo!. moxodl lror:iy for 6Fdn)n pupos <br />\t,t,liritrr o, \!r r SiBn tr,r <br />Q6 vrrtT W , ll ;a ^: <br />1o/lq <br />Site-Work <br />Underground <br />Pole Bases <br />Light Standards <br />Spas, Pool, Fountains <br />Siqns (monument) <br />Life Safety /Low Voltage <br />Fire Alarm / Dampers <br />Building <br />Under Slab / Floor <br />Bonding / Grounding / UFER <br />Transformers <br />Torqueing <br />Sub-Panels <br />Air Conditioners <br />Roof Top Equipment <br />Factory Wired Unit <br />Walls (Conduit) <br />Walls (Rouqh) <br />Ceilings (Hard & Soffit Rough <br />Ceilings (T-Bar Rough) <br />I\4eter Release <br />Rough <br />Service Meter I <br />FINAL /t-/to/tc,,<kl/r <br />Notes, Remarks, Etc {\L/ <br />COMMENTS <br />Communications Cable