Laserfiche WebLink
APPROVALS DATE ID/SIG.COMMENTS <br />UNDER GROUND <br />Waste & Vent <br />WaterUnder floor <br />Gas-Underfloor <br />Buildino Sewer <br />lnterceptor/ Clarif ier <br />TOP OUT <br />Waste & Vent <br />Water Piping <br />Aztt >-tl-Gas Piping T€3r- 1 \/>z/*-/o -.,/ <br />Roof Drain <br />Tub/Shower Test <br />Rouoh Water Heater <br />POOL/SPA <br />P-trap/Drain Line <br />tvlain Drain/Pool Pipinq <br />Fill Line/Back Flow <br />Pool Heater/Gas Line <br />Miscellaneous <br />Gas Service <br />Water Service <br />Lawn Sprinkler <br />Sanitary Sewer/Cap <br />Back Flow Device <br />Rouqh Plumbinq I r/r!b/n t,filtrt <br />Final Gas Test / <br />Meler Release I <br />Notes Remarks Etc <br />FINAL <br />PLUMBING-INSPECTOR BECORD a <br />()tlNtaR lll .tlaR t ,:t ( ilt\ I r rN <br />fd slN.trt'xrr\1tr{rhtr',tc.h\dhr{'rnrx.l,rr\) (.tr\1||tr'{,,ir,rlrritri,,\!,r'.ltrrxel.,l <br />L rxanbr tr'rlrr lidrr <br />D.t. lraNr lllll[!.l$ ((nIn,Ns,\'rlo\ <br />u-irl,l&Illrlr <br />I h..1,\ il1 rr,l.' lt tr'lr\ !,] trrirr\ !(tr'!,r rlr l! I'i$'r ![Lri', rrh <br />I rhr (n,[. ni rl( Ir,[trn'r'k L.ol rh. tr'ik l,r \htr l' rh. Lrrtr,i I Antr]l <br />rh.s,trltu'\hi.lirhnpfln'iri\^nttl M)$orl.''\,{rrlu!1ri' trtr, t...t'i 'xxLtllkl trnl'L r <br />lY'\RNlN(; l, 'ln,r 11, r, '( {r{ll '(ttrf'r!. rtrfr.tr\,l.r .lrln'lr. (. trl,\L i,' r,lrr' <br />!tr,1 r ,.\ rtr I rtrr. L nr .,1 rh,liir.rirrr. tr' nl,lrr,'rL, l'.,!,n,,1 L,,r,ttr'..tr,r,l ',tr.,.1,,. l(l ntrrn <br />\!\rr,, rrxi,! 1tr Lrtr rir.,rn ,\ <br />ltl!! r{\ I l0\ <br />I h.rrl\ rlrn ,trnl.' t).rlr\,'lr{rrrrl rhri L,r ri tr 11.' t,',\ri,tr,,,1( l' iiir, 'r r, t ' rrrrr, l)ni\ionll <br />,r r'.11, \i".$ rtrlll\ol.\nrr\ { tnlt. rilDtr lkn \. ^ 0 rtrlrr''r.. 'kli .t I <br />6 q@760 <br />lltrr,.l,t, rr,rn i nl, Fr!r\!irtrlr' rr rltrn tr, (.r(in(rif <br />' ln,l f{ r[ trr ii rh. F,llr i. rr tr \, l 1,r "Lt h rl,i\Irmir i\ <br />^er,llSr. .Ir,7.( '! (-l <br />.lll:lJ$XlltlilL^Xrrff0 <br />llirr$yrlrn ilrr |irrlrtoltf,rtu'totu nl rlf, l'!li^rnr! tlNlo In'\ <br />l)r xiliri{' l'rntrir\ \h{o\ N,iilir ri,nr lt,lrrnl Rr!trhrtrtrN I l lt.lo l'irtr <br />-Rqluiru,l <br />lrrlcr ,'l Noliliuritr, <br />.!'l]ri,),\'.[ tli"[rnr\tr,s'.'n,]\rl rrn,ir,|r,1.llrL,rh.r! <br />rr(!trr|lll$ l,rllt r1 I nl(i)unry <br />Irlrnr\\ rtrl(itrtr \ r, i t d.r ulxrn lh. <br />,,,,,, 3-L'(( <br />- <br />\xr,Iltr(rtr' trljxr'rhrrtr rh^i i"lL,tr, ir"..r,..r I'r',1 <br />i'r! r, htrrl(lirrr l Nrnrrx(.n'rllrrll,\ rlr v(rt,,...nr, i\r.,, <br />M;cl't ol t4fu,^ <br />Area/Storm Drain <br />Lrtq,tU/P -/n - <br />I <br />I <br />I