Laserfiche WebLink
MECHANICAL.INSPECTOR RECORD <br />APPROVALS DATE ID/SIG.COMMENTS otxlrt{ tuILIrEB Dlt_cai non <br />I hdtlr, .t[iD {r'da Frty oa Firy tu I D aldB ilo ft cdri.td U.aE La br lh. folbwir tgh (S..10]lJ <br />&dtB -d Probb. Cod.): Aly Cay q CoEr, *tih nqri6 . Fri ro @'t nr.L .la. iq.o$.. datld d tqt -,srdL!. Firto it i$ec,.L E+iE ll!. +Irn tui.tFEilo fL. trd irdd fi.t oi.ilia.{ F,trd <br />lo lt. Fvirbd of i!. CoE.b.'t Li tdt v (Ct+r6 9. Coo,4sbS wrn S-ibi 7000 ol Divirb! I ott &rird ad <br />ftD&.bD Co&) d 18 lr a !h. i dalpt thd66b rn iE bgi' 6r r,E.lh.d a.qb.. tu, vbh&. ors..rbr mll.t ty &, <br />+?li..d for r Fai rubjd! rlr q?li.rd ro..ivilFrty of et nm t6 livc hu'd,!d rloUa! (1500). <br />-1. <br />u o9G of lh. Eopnly. 6 6y dplor€ silh qsa B th.n $k @mr.E!ion. *iI do lic wdi !'d llE ,t!68 i mr <br />iri.d.d s ofiald 6r d. (5-.7044. B@it6 &d Pi.EsbE Cod.: Th. Corr.cld . tj.qs L.e do6 @l eply lo & ow ol <br />EF!Ft, who t ib d i,ryDE tha6r.n rr]5 d6. rd, srr hi,elror lE-lror rlmrd hir 6 !6 os @dot!.+ <br />FDliLd th, rd rlFlErB G @l bad.d d on tn li !L lt ho6q, tlE tqir&t or iE orad i -ld *ttn c ,rofdpbi!! dr OwE e,iEE wO hE ln. htth ofFovila d. lE r Cr .td 6r trnu d iq!€ 0E FlFly ni dE FrPo.. ol <br />_1. rlffi of rlE FnFry. & a.raildy 6de4 dh t ai.d od-r6lo omuc dE Foj.n (sc. ,u,1. BuiE <br />-.1 M-, Cod.: nE C6rrrao. r LiaE lry dq @r Oly ro s orG of FFry *to t{ilb d ioF!€ Oq!o!. <br />.!d eho oe-a fd $d plilt *il. codE o(r) l,.d.d FB,.d to rL coirl*idt tia& t ). <br />_l e.i6F unda Scr <br />-",-. A <br />r!,1r\R\rx,\ <br />I hady.afft uda !-rlyof Fj6y or onh. hlbvd3 <t .lrib6: <br />-l <br />hw d riU dntl.i! . Cdrift.c of Co.d ro S.lf.ll.e 6. wra dpdr.lir\ . FtiLd 6r b, Sclioo ]700 of dE <br />L.hor Cod.. for 0E FforttrEE of $. Er fti fiin ! Fnn ir n!.d <br />,lhtwDdwilloitrr.ne d ory@rih iEfue ! Egri.d b, Sdbn l7O0 oftlE t*o. Code 6. th. Fforffiof <br />d'. vqt fu *,til rhn FEi ir iri.d My wto .6p@rion idlltlc nir .n ,oky rabq G <br />-l <br />.arat rh.l i! dE Ftlt,rc otthc mn 6r whth 6i. FDi i! lrEl I illll 6l qloy &y Fen h ey t!!E <br />b 3 ro b@E itj.n b $. wid ddpdir Ls of cditbnn !d ryElh irl dDuld t@r e{*.r ro tt <br />e d ofrF riE Fvib6 of S.cbo lT@ of th. L,.tor Co<lc l ftll &.irmh @!dy *iiltD* Feviba. <br />i 6L$tu1 .d rbll &ttF e aqloF to otnild ra.ib nd <br />.ivil fug !p to oE tu dr.d thou-d <rrllt !r &886 6 Ftrvdcd lor llr <br />Sdion 1076 ofrh.llb (-ode i clnad2-t-n <br />U(l;tL5}:lL(all&TL-&.Uurlftatllaf, <br />I ba6,.!'!E r& pa.lyof Firy tll | 6 tcd u& Foviio of cl.dt 9 (co@t * ! S.6b! t0) of Divitior I <br />of rt &rb(r nd AotiE C!d.. -d 6,liq4 i b tun 6c -d.ft6. <br />cqlgat&Ilo!l.E8D!!c-AG!!lI <br />I hc.!y llfm 6&i Frty of Fju.y lhd lh@ ir . olEtucib! Lndiog '3*y fot 0!. Fft'tu. of ltE e.r &r *ll(n fii FDn i <br />isu.<l (sa. 1097. ci! c.). <br />AIIIJ!/IILDECLIISAIIO! <br />I Hr.ft, o!& Frny otFFy @ of $. folbf,ha &bri.E: <br />D@olib! t6n*Arb.s6 Norifi.rb! F.d...l L8lhbd (Tih a0. Prr6) <br />-Roq{i!d <br />Lata of t{od6..riD <br />IGrl\n rr[cl.l(ilr.B lari(]frr.!rnr!nn\*xrcnurlilenoln ,L.rhL.n,ihtrlInB\r <br />-l <br />.driry ftr I h&. Ed thi! qdi,bo &d n.r. Oi th. .bor. nfom.ioo ir .drEl I iare to @'rpl, wirh .ll ch, .!d cou y <br />odiffi 0d Std. t E ElilB ro rqel.iv6 of thi' Cn, -.1 Cordy lo da l9o! fi. <br />.bo* rErix'.d FoF, fr( <br />loo <br />,o.:?-13 R <br />Appliances <br />Metal Fire Place <br />Evaporative Cooler <br />Compressor <br />Misc. Equipment <br />Duct Work <br />lnsulation <br />Smoke Detectors lnslalled <br />Rough Ductwork <br />Vents <br />Toilet Room / Clothes Dryer <br />Residential Ranqe <br />Other <br />Hood <br />Type I Hood <br />Type ll Hood <br />Grease Duct <br />Fire Damper <br />Openings <br />lnstallation <br />F.D. Drop Test <br />Rough Mech. <br />Final Test <br />Meter Release <br />FINAL 4tlt4'n oNwrt4'7r) <br />Notes, Remarks, Etc ',/ L <br />Furnace <br />Pre-lnsulation <br />Above Hard Lid <br />Above T-Bar <br />t <br />I