Laserfiche WebLink
BUILDING. INSPECTOR RECORD <br />SITE-WORK DATE ID/SIG.COMMENTS OWNER BTJII-DEN DEL(-ARATION <br />I hd.b lmtflunda Fn !-' ofFrjnry tfi, Imcrdrr nom rh. (odrdoE lxwIitr forth.rolbshsr@n(s{70rl5 <br />llGin6r od Profdnii Cod.): Any Cily or Counr, shi.h r.qrn6 r Ffld to conrtud, !1t6, inror4 d.,nolish nr rqvtr sny <br />roddq Fix h ili iludq .ko r.qutrB rh. {"'liol tn $ch Fmh ro fik . si3ncd sldffir 'h, lE oGlE i! li.du.d poBM <br />to lh. ForiirN ofdE ('ontBcrm ! ti..nrd t $ (Cn prd 9, ConnfiinS $nh S<rh. 7mO 6l Drtsiotr 1 ofrh. AuinB lnd <br />Profario( Cod.l or lhrl lE or sh. is .rdpl lhdcfion od rh. bait fM th. .ll.ll.n .rmllion An!riDl.lionofsa1i..70lr 5 br rny <br />.tElic.it for . Fmi sbj.d! !h. ,mltdi ro 3 orrl I,@h y .f mr Rrc rho fi\ . fiun&cd {hlld I t50o) <br />I. 4 o*c ofll'. FoFny. or my nplorc with wra6 a th.n in. .oeFMio.. r'ill do fi. sorl r,i dE enrrB b n{ <br />dcrki orofidrd ad eL{Sa 7ot]t. B6iB lrd Pr.tdhB Co& lt Co r.dr! I-IGEl^ 66ml .Jsl} to,ouFot <br />rh.Fntiny sltr hril6 iEpm!611E6.. d {lh .lc ach {$t him.lt or hd*lror thrcu8h hn or hn oM orhr6, <br />provid.rl rh.l &ch mFtr!ffi8 c mr inrad.d or ofiqld ft,r slc lL lb*6c. rtE buildt{ or inp..vmr ir $ld tr nb. o.. !a <br />of@npknE rlEo$G aundn $il hr\rrt U,&r.fF!\!,B rL lEoriEdilmr tlild s i,rFor. r,E Fopdr) fo. rlE F,Fdof <br />l. a o*'E of rlE FDpdr.. m.rcGn.lr cotui.e {nh lk<B.rl codBrm io mdtud rlr F.r.<r (s6 7o1{, e.ilrIxl F$*si-(.d. Th. Co.kd6r'.I-i.d* Lls do6 mt rrplyto do*n6 olFoFny*hn bliksor inprerd ths6n,!.d *ho conrdcrs tor ru.h Foj.rG wnh ! CodEdoni) lkos.d puB6r h rh. Cor r..rorr Lic.e l,*) <br />I m.rdpr u.dd S(trn <br />II)AIE&I!Q IEISJIIO! <br />DISJBAII9XIhdcb !mr trndq F$lrv orFrurr oft rlrhr n.llNinr ddEdkrns <br />I hiv. rnd * ill nain(!'n s Cslificoic ot ('oNar to S.lfJBur. for tr olt6 ..6p.rsd ion, a frovid..l for by sRr ion .17(n nf rh. <br />hbor ('ftL. ar lh. Fr(ru. of rh. *srt for * hkh ih. F n 6e<i <br />I ha!..ndwillnainl.in *dL6 .onp.trstion iuu,anc., N r.q!t.d by sdtion !71)Ooflhcl.obor('od.. f.r th. Fn)muc.ol <br />thc rmt fo. rhih thi Fnn ir eld Mt sort6' snFr.tion iBu,u..oi, rd Flat numb.r r. <br />l.d'!rhd nrh.Faotu.of th. sort rm shi(h'hnFnn i isu.n.l shdl mr dnplo) etF$i i, rnr mek$ dl. tc!ft rbd lo <br />'h. <br />$r.Ia comFMrin l,*i.a(.ntom6, .(l.srrh, 'rI nDuld bcoft tub.d lo tlE*ortn' compsulion prrv6ioN of S6lx'n I7cl(l of rh. t b. cod.. I .h.ll. f.dh*nh omply wirh rrbk tmvasion. <br />WARNINC fntu. ro M *\116 c.nFsion orqrs. E unhun,L Dd shdl $bixt u aphF lo MiEl Fu!i. !.d <br />ctril ,in6 up to om hui&.d rlhu!.rd &'lls ltl00-000,, 'tr <br />drdrn lo th. con o( conFG.l'on. d.n s6 E Fo!!d.d foi th. <br />sd6n 1076 ofrn.Iihtr(od.,in'dddnl.tr ary s 16 <br />(t ,l <br />OTCTAf,IIIA! <br />I hdrlir .rm unld Frh' of Frur, th, I n h.(Ed u.d6 F!vi!i.n of Clupra 9 lFmffii.s s nh Sdhn 7(tr0) ol Dn thn r <br />of rh. Busind Md Prnf6sioN codq d{t ny h(oE i5 h tull lorc. dd clr6l <br />(c /Y3/11 -"-*,x <br />(qliutcratr.l.llzllc_Acl!(I <br />I h@hy ofim ual6 F.lrt ol Fjlry rht rhe ir . .oNtudni hdm8 refty lor th. Ff(n11e. .l thc ]o litr *ni.h thtsp<ni ir <br />irsu.d (S( l0)?,ciY ( ) <br />APPLTCINT DIi( r <br />^a <br />TtoN <br />I hdt ,t ,rm ua&r poulry of rE|ury onc of lh. four! inr d(hd io.l <br />I,.mhFn P6Tin-Arbdd Nolrnc.tio. ldkral R.?ulrtir.! {Inl.,l0. Pan6) <br />R.qut d l.116of Ndifdion <br />I c.nify rhd rh. f.ddrl r.tubrn,c r.*aJins altEslos ranov ff. not a0rli.abl. k. tnis prcj(t <br />I cEr,ri rhd lhr. rc.d lnts.rr'lK.rhn drl n.'.rhd lh..hrc inromdmi i roftn I lsckr comrly tr{h 6ll( n) .od ( ounl} <br />,{diMnr6 ind n!!c Lar s rcldins r. buildintr (.Nltudiotllmlhd.by dutfioriz. rqr6dr!ri\'6 otth's Cil,yud Counrrlo dr( upon tl.. <br />.h\ c mrt '.nAl F,par) ,.{ rupd ,g! t tO.* -Z--..' \ <br />^pprkm,mArn,srrmlur <br />*,24r) ,,," 1c(sl,l) <br />Pmh.r.r.,prr,,,: l$fz.rl Z,C.-Z=IZ <br />Set Backs <br />Forms/Steel/Holdowns <br />Erection Pads <br />UFER Ground <br />SLAB Floor <br />Subf loor/VenUl nsulation <br />Shear Wall <br />lnsulation/Ene <br />D rywall <br />Ext./lnt. Lath <br />Brown Coat <br />Pool Fence <br />T-Bar <br />Handicap Req <br />Deputy Final Report <br />Engineer Final Report <br />Flood Zone Certif <br />FINAL /t-21-11 ,l',HIr' <br />Certificate of Occu nc <br />Noles, Remarks Etc <br />I <br />I <br />Roof Sheathino <br />Framing <br />I <br />I <br />lt4a so n ry <br />I <br />I I