Laserfiche WebLink
MECHANICAL-INSPECTOR RECORD \ <br />APPROVALS DATE rD/srG.COMMENTS Owl\lET EUII,D'N DIII' TA'ION <br />I haltr dlro uddq F.ny of Fi'y ! I d adF 6@ lb. C6t &lm Li.@ L* 6t rlE b[owir l6n (s.c-m]1.5 <br />Buio.r. d PrDfn ir Cod.): Ary Cay d Cdd, *tih Gqois . Fri ro @trinE! E nFiDrt, .toolit d ,tFi -y <br />frird\r.. Fn b i. blE .ho Gqrta lt. @lid fo. st FEi b fil . riS!.d nrard thd i. d i. it li.a.d pitr- <br />ro rh Fvlbs or rlE Colrrtld't Lisrd l& (G+d 9. c.ltlddios *ii S€riE 7000 ot Di,irbn , of dE &!i6 -{ <br />P,lEsi,rs Co&) dt[r Ldrt i a@pr ihattoo&d rhbi. 6. U..lh!d aaFior Ary violtbn ols.diE r0! L5 by &y <br />.+'plio!l fo. . Fni sbj*l! rt erli.d ro . ovil p6.Iy of 6r rE llu" nv. hlldld dt[]6 (15@) <br />-1. <br />! ouq oftlE FlFry, or dy dplori!.r wnh *ra6 B rllt -L onpaldbi. wiu & thc srr .d dE rturn it ml <br />inldd.d doll6.d for rL {36.7044, B6itB ed Pretu io6 Co&: TIE Coi ndd r Ltoe Llw &d nol.PPly to e o*E of <br />rh. FFty wlb tiil4 d nlFD6 thc6l! &d wlD dc Bh wt nidcllor icllor tuou$ hir d lE om q'9hyd. <br />F.vid.d rhi Nb ilr.lEEir E rEt o.t dtrotu6.rL.l[ ho*!€, rlE b.iltA * id4.ovgd iildwi ii*)t <br />ofcq4lir., 0E O*c B!il& wiU bE dE hda ofFoviB dr lE d lE dd El hrld d iryDw lb FoFq 61 0E F!po.. of <br />-1. <br />. .,{E otrb. F!rqi!. E dchliv.t @eeiB wth lii!.d c.dr-6 ro odrar rb Fojd (Se. 7044, eiE <br />!n Pt!t-rco&: rt Coit..rd r Ltd. l:sd6 or lplrro -o*E ofFFlyvb htr 6d i@ro€Ua@G <br />Dd *lE @ffi &. rxl Foi.rt dn r Cotud(, ti@.d Fnd b rt Cdfia! ti@ try). <br />-l <br />a .r@$ @& Sc1bn-. B. & ?.C. for U! rsn. <br />l)rit ()nntr <br />.woS6ESeraufjllArlIa <br />DES|dSA!A! <br />I tdrt'y smm urd6 p6!xy or Fjury oG ol thc followhs d..l8'lioN <br />-l <br />lw. -d will di tn . Cdriftlc of Coq.r, to Sdfise f6 wrd drF!.lio'r - FDvi,.d tu b, Sdb. 1700 of lt <br />t Dd Coda for tlE Fh.tuG ofll! wt fs *tin th. FEn i ib.d <br />_l t v..nd will didrin rdtd .mt@riE iEaq . Fquftd t, S<rbG !?00 of rt l-&r c.d.6. dr Ft,d-.!ot <br />rL Et 6. xtiL $i FDi it ird. M, wro @qo.h irllt! oi,.d poli, ndba G <br />Policy N@tG:-E Pi6 <br />I.difyrhar inrh.FrLhMnGnlrlEtro,( l \hichrlnslFd( 's '\rcl- Ishrll or onplq.rv tE*'n ir itrt rdntrd <br />q, !s ro lE.mc $bjN lo rh. \ o*.1 comp.ad nrn h" s of ('al'lirnni, 0n! 0trt. rhd ,r I sbuld h.(onrc subrdr (, rh. <br />mti6' @nD@dionprD6bBots.dionS?00of tn r.tdCo.k I tldl hDt\ \ thrh.a.t,,r\nkrA <br />.ldl shjd e dpbF lo .rim!'d Frlir Id <br />od h@d..d rhd6..d &llr. lllm,om). itr of odDd8.rio[ dd{6 6 FoviLd for lh. <br />indr3 &d .ncEy ! fG. <br />ll(]lNrD-(a.iu&tl.laa <br />DTSJAA!9.! <br />I hd!b, .ffrm u!d6 p6dly ol p6j!ry lh! I e li.a!.d udd FDlirbn <br />or rhc BuiB &d PmfsioB codc. drd n, lk.E i! b tull roE rrd <br />9 {o.]liEirg trtn s<lhn 7000) of Dri.ion I <br />colslarcro!.tlBtaclcEdcx <br />I l5*y dhD ulda !ad, orFju, rhd lt6 a . @dlubn Ldis l.cy 6r rL Ffu!!t& of t rql b. rtx't rti' Fni i <br />iu.d (Sc. $t7. Civ. C.) <br />-l <br />.atit dId $. f.do.l ..Buhio6 ElrdinB @ tFr l?lt bL ro rht Foj.tr <br />-l <br />csiry rha I lrv. dd thi .rplidid &r! bfonrrbtr ir .ffit. I .s't ro @rql, <br />ndiffid lrd Srlrc l,wr En.f, ro id ialty !rho'@ BFEr.nd of rllb Ciry <br />!hr\c ,ElioEd propaly for <br />Appliances <br />Metal Fire Place <br />Evaporative Cooler <br />Furnace <br />Compressor <br />Misc. Equipment <br />Ouct Work <br />Pre-lnsulation <br />lnsulation <br />Smoke Detectors lnstalled <br />Rough Ductwork <br />Vents <br />Toilet Room / Clothes Dryer |€L</,EL 01./07- <br />Residential Range <br />Other <br />Hood <br />Type I Hood <br />Type ll Hood <br />Grease Duct <br />Fire Damper <br />Openings <br />lnstallation <br />F.D. Drop Test <br />Above Hard Lid <br />Above T-Bar <br />Rough Mech. <br />Final Test <br />Meter Release //\ <br />FINAL 7-G-7r \^{+1{i <br />Notes, Remarks, Etc.\'1 <br />I <br />Lddca! Ad.lsr <br />- <br />,r ppr-rclrri nFii rniii6i- <br />I hd*, ,Ifro uidd pdlXy of pdj!ry or. of rhc following d(lurlion!: <br />lldnolili.. P@neAihalo! Nolific.lion F.(k.l R.auhlioN ('l ilE r0, Pr16) <br />-A.qriEd <br />t 116of Nd'6.inn