Laserfiche WebLink
ELECTRICAL-INSPECTOR RECORD <br />APPROVALS DATE ID/SIG.OWNER BUILT'SI DELCANATION <br />I h.'rlry rnrn' undc. Funy or Frrury rh., I d .r.n{'r 6on in CMrd6 Lit* L* to. rh. foltrlirg E $n (Sc,l}:l I J <br />Burlmr. .d Prorcsb. Cd.) A.y Cnt or Cdny rn*n Eqric. Fni t. oNrEl. d, inpr.t. (|.Dhn or q.n d, <br />nodur.. rhrro irs hrurme. allo rcquiG rh. Elplics.r lor iuch Imil xr fiL i riSkd lral.ftnr rh.r lI or rlr ir lK.r.d ,urfl.nl <br />h rlE Imlir*ff of rlr ftn' r, r Li.m.d &* r(ll+rs 9, ConmEinS wirt S..hn ,O0O ol Divirirn I ot rlE BuriBr rnd <br />Por.(irn Cod.) or thrr lE d rlE i .rctrp tdJrcm.rn dE h.rir rfr rlE nN .r.,frid Any virhrir or s.sbn 7o,l I 5 ht..y <br />ulnl(rnr l rF(m \uh,(krh..Il,t'nrhrcir'lp.NlryolE,rmErh fi!. hu.dEn dnlhr i lllxD <br />tb,Il. I owE nf rh. rmrEnr..r my cqrbFi e hv.Frsr,ri $L o'riEN.ri,r. will &, rlt*rl{nrlr rdE nd <br />iddrhl dofi.rd tor sk lsd 7Ol,{, ANiB! d Pnft..bnr Cdlr TIE Gidrd tLiqsl.r.tEml{rlyro&orErof <br />lh. In)rEny wtb txilh.r inpmB mn. .d who de. rNh ufi himFlr nr lE6clr or rhml8h hn or lt. o*n cmploy.ct, <br />,rovi.lcd rtr, tEli iqmKftdt E d ilcrnql orofilr.d fG $t ,t lnEE, rlE hlihinr d intmEc ir-BwthinnmFa <br />.l.rrl'krin rlE OIF Auillcr will h.E rE h!d.n .n FrviB rll. h. d lE dn d i{ild d inFolt rl! FrEr, ftr rlE lnrFr or <br />l. I016of rlEFlliny. rm.rchsiklr.onrrliry *nh lctrsd co'rrdn ro d,niM rtE Frjr]r lse 7(x4.8uriK <br />.,rl A!6nin C.d. Th. c.nr-u r La.ns trs diE r rpply b rn 0*6 of lr{Eny *lE buildr or imrro* rlEs'n. <br />,tu1 whd crn.ddl lor su.h pmFk wirh d C.nbdo(! r liccfi.d l,u6u'nt ro rh.C.fihdor'r Licn* trq) <br />K P(^*.&-,.1nlr8f,l:& ;alttEBsAM! <br />DECIIAAIIII! <br />I h.rdty Jllnm trnd.r F.ilry of Frury ok ol rlt foll,)!rng d(Lrlri,tr{: <br />-lnrklnwilldi.ii.Ccnafr.r.olcon€flroS.UIE@frrdt6i.Drp.di4aFviLdfo,byS..lir!?mofltrtir, Cdq fr lh. psfl,llre ot lL wi fn rtih llE Fnn i! isEd <br />-l I'rw ridwill roiniiin,Drt. coriEnqr i[ in\urrtrc. r\ rcquiEi h, sa--r i.. .l7lro .t rh. l,h, ('.<k, Lr tlE Fnrn[m. tr <br />rL Nrt tlr *nih rhn rEmi n n{rd My }trla onqErr.lion inwtEr orir dd Flly.unlr e: <br />I\,lkY Nuniir Erftr.s <br />G/ cn,ry rhlr in rrE Fllmrokr.lrh. wtrl for rhih rhn F,n,ir r irs!.d. I shorr mr co{'k,t uy pcson in dny nrn'kr <br />e, I r.6Loc $bFr ro rlE *int(! o,r{Enerio. hu. orcolin{n!. .d 'ar rhti <br />'r I \,i,oH tirarft rubFl n tr. <br />roll(! mn{rcnqri,n !ovi.i.n\ or SNr k n }7fl) of rtE lrh, (iil.. l drll. nnhs h oqtly r h rth{ pmtirhnr <br />11ARNINC: rlihr t' GW xrr.r! conlrndnn Nkn!. ir sLr6ll. i,n !h.ll robFl 6 crr?hrq lo ainiNl Fdlii.nd <br />.Ml fimr u0 to od hIdrd rl-!q,ld d.lllr l!lm.llI)r. i. rddhh. rn rh. d ol ..rp.Nrih, dldt r .! pitrriH lor rlt <br />sNitrrtr:1076or rhc lf'htr crric. irn$c{rtr norfty \ tT\ <br />,"., .li-- r?-lJ a6i*r,[D} <br />LIcFNSEn CONTIA(-llrt <br />IIESAAAII}! <br />I h.Eb, amrD r.i.r p.ulit ot Flur)- rhi I !m litnrn u l.I Folni,n ofchqrd 9lomftMi.j enhSdi.'n7fin)of Div,rmn l <br />or llE BurEs .rn Ptlf6cbn! (iri.. nn my li.B ir in tull f.rc.d.r(r <br />coNsrnucat(* I rnDnc AGENC.I <br />I h.Eh, !mn, unds !.n!lly ol F.rury rhal ltsc t..on(toclih Lndins lsctuy lor rh. Fr(lfutuc olrh. won ror whkh rhis Fnri! n <br />i\Edis( 1097. Cir C I <br />AETLII;ANI.DIIIdIAIIIId <br />I hdlt y.nim rndr p.nrl'y orp.riury dE ol rhc fdlo*i.r d<hLrhit <br />D.E)hi,n Pnnnr Arli{m tlor afErr io. lidc..l Rcluhio..(Tn! {r. P.n6r <br />_R.quird latrcr o, 16lifErrhn <br />I (cniryihrr I luk rc lrhh flrlf,rrion ll{ crhrr rll iti,vr inktrtrBrn,n iirorN l {3rdbcrnlllly wnh rllCiry rkl Coutrry <br />mft.s rnd Shr. LrEt EhrirB rn hurLlini .nn(tur nn. rnl hcrh) rurhnr. rfr<ddtr6.frhrC[y.rn (',,unry h.nrd uFu rlr <br />rh*r mnrktrr(l !mp0rr- ,,tr 'n\F.rtr,n <br />Apprlflnl or Asmi SiAfltrR X W*-l--:.r)-t? -t7 <br />^mi*m,D.'{):< .t)a,"vl PL+'- <br />Site-Work <br />Underground <br />Pole Bases <br />Light Standards <br />Spas, Pool, Fountains <br />Signs (monument) <br />Lile Safety /Low Voltage <br />Fire Alarm i Dampers <br />Communications Cable <br />Building <br />Under Slab i Floor <br />Bonding / Groundinq / UFER <br />Transformers <br />Torqueing <br />Sub-Panels <br />Roof To Equipmenl <br />Facto ry Wired Unit <br />Walls (Conduit) <br />Walls (Rough) <br />Ceilin S (Hard & Solf it Bough <br />Ceilings (T-Bar Rouqh) <br />Meter Release <br />Rough z/t)rl .>w <br />Service lr/eter I <br />FINAL q7/,//tf ---B t-44) <br />Notes, Flemarks, Etc <br />-+ <br />COMMENTS <br />Air Conditioners <br />-,1 d ily rhr rlE r.ncrd rc8lldnnr 88.!d'n! ..rr1or rcmvtl e d olliirhr. u rhr F.F